Home / Phát triển doanh nghiệp / Chiến lược kinh doanh / Quy trình xây dựng thương hiệu

Quy trình xây dựng thương hiệu

Tại Kế Hoạch Việt, chúng tôi định hình việc xây dựng thương hiệu thông qua 4 giai đoạn chính như sau:

1.Nghiên cứu hiện trạng & Xác lập tiêu chí

Mục tiêu:

Giúp xác định hiện trạng xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, đặt ra đích đến của quá trình xây dựng thương hiệu.

Công việc triển khai:
– Nghiên cứu nội bộ

Trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp.
Nghiên cứu tài liệu marketing
Xem xét định hướng kinh doanh
– Nghiên cứu thị trường

Tiếp xúc khách hàng
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
Phân tích ngành
Kết quả cung cấp:

– Báo cáo đánh giá hiện trạng thương hiệu

– Xây dựng tầm nhìn thương hiệu ( tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu kinh doanh, giá trị cốt lõi, bản định vị thương hiệu …).

– Bảng tiêu chí các yếu tố nền tảng của thương hiệu ( thông điệp hình ảnh, thông điệp ngôn ngữ, định hướng sáng tạo tên, logo, hệ thống nhận diện … )

2.Sáng tạo thương hiệu

Mục tiêu:
– Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ và nhất quán với các tiêu chí đã được xác định trong giai đoạn trên.

Công việc triển khai:
– Liệt kê trong tài liệu gửi kèm
Kết quả cung cấp:
– Hồ sơ quản trị nhận diện thương hiệu (Brand Guidelines)

3.Giải pháp truyền thông thương hiệu

Mục tiêu:
– Giới thiệu bản sắc thương hiệu mới tới công chúng mục tiêu.Công việc triển khai:- Lập kế hoạch truyền thông thương hiệu
Xác định đối tượng truyền thông
Xác định thông điệp truyền thông
Thời điểm truyền thông
Lựa chọn phương tiện truyền thông
Dự tính chi phí
Kế hoạch hành động
Kết quả cung cấp:
– Bản kế hoạch truyền thông thương hiệu.

4.Đồng hành cùng thương hiệu

Mục tiêu:Giúp doanh nghiệp quản trị thương hiệu một cách nhất quán và hiệu quả.

Công việc triển khai:
– Tư vấn thường xuyên về quản trị thương hiệu
– Đào tạo quản trị thương hiệu
– Quản lý các hoạt động quảng bá thương hiệu (sự kiện, in ấn, sản xuất vật phẩm quảng cáo …)

Kết quả cung cấp:
– Thực hiện các hoạt động hoặc chiến dịch theo yêu cầu cụ thể.

xay_dung_thuong_hieu
Xây dựng thương hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *