Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / So sánh Việt Nam và Trung Quốc (Về tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế)

So sánh Việt Nam và Trung Quốc (Về tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế)

Tỷ lệ thất nghiệp ở Trung Quốc đã giảm xuống 3,97% trong quý 1 năm 2017 so với 4,02% trong quý 4 năm 2016. Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam giảm xuống 2,09% trong quý 1 năm 2017 từ 2,11% trong quý 4 năm 2016.

Tốc độ tăng trưởng GDP ở Trung Quốc giảm xuống 1,30% trong quý 1 năm 2017 1,70 phần trăm trong quý 4 năm 2016. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đã giảm xuống 5,10 phần trăm trong quý 1 năm 2017 từ 6,68 phần trăm trong quý 4 năm 2016.

So sánh Việt Nam và Trung Quốc
Nguồn: KEHOACHVIET.COM tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *