Home / Tag Archives: 107/2018/NĐ-CP

Tag Archives: 107/2018/NĐ-CP

Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

CHÍNH PHỦ ——- Số: 107/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; …

Read More »