Home / Tag Archives: 5 điểm sáng của kinh tế Việt Nam

Tag Archives: 5 điểm sáng của kinh tế Việt Nam

5 điểm sáng của kinh tế Việt Nam

GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh rằng “trong nhiệm kỳ 5 năm, đây là lần đầu tiên mức tăng trưởng đạt cao hơn mức chỉ tiêu kế hoạch, với nhiều điểm rất tích cực và rất đáng chú ý”. …

Read More »