Home / Tag Archives: báo cáo

Tag Archives: báo cáo

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư.

Logo KHV

 Theo  Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 thì nhà đầu tư phải thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư theo mẫu đã quy định và theo đúng định kì. Việc báo cáo đó nhằm báo cáo về hoạt động của dự án để cơ …

Read More »