Home / Tag Archives: Bình Định

Tag Archives: Bình Định

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Bình Định

Logo KHV

STT Tên dự án Địa điểm Mục tiêu dự án Quy mô dự án Vốn dự án (triệu USD) Hình thức đầu tư 1 Nhà máy chưng cất rượu Bàu Đá chất lượng cao Các KCN, CCN Sản xuất sản phẩm rượu chất lượng cao 5 triệu lít/năm 8 Trong …

Read More »