Home / Tag Archives: các chiến lược marketing hiệu quả

Tag Archives: các chiến lược marketing hiệu quả

Các Chiến Lược Marketing Hiệu quả

Theo nghiên cứu ‘Managing Digital Marketing’ của Smart Insights, 46% thương hiệu không có một chiến lược Marketing xác định và 16% thì rơi vào hoàn cảnh có lập chiến lược nhưng chỉ nằm trên giấy, không được tích hợp vào hoạt động Marketing thực tế. Vậy chiến lược marketing …

Read More »