Home / Tag Archives: chi tiêu y tế

Tag Archives: chi tiêu y tế

Chi tiêu y tế Việt Nam hàng năm

Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (TCYTTG), chi tiêu y tế được tạo thành từ nguồn chi từ ngân sách nhà nước, từ nguồn chi trả trực tiếp từ tiền túi của người dân, và các từ các nguồn khác như bảo hiểm y tế tự nguyện, từ chương …

Read More »