Home / Tag Archives: chiến lược kinh doanh công ty đa quốc gia

Tag Archives: chiến lược kinh doanh công ty đa quốc gia

Chiến lược kinh doanh các công ty đa quốc gia

Công ty đa quốc gia, thường viết tắt là MNC (từ các chữ Multinational corporation) hoặc MNE (từ các chữ Multinational enterprises). Là khái niệm để chỉ các công ty sản xuất hay cung cấp dịch vụ ở ít nhất hai quốc gia. Các công ty đa quốc gia lớn …

Read More »