Home / Tag Archives: Chiến lược Marketing – Chọn “gỗ” hay “sơn”?

Tag Archives: Chiến lược Marketing – Chọn “gỗ” hay “sơn”?

Chiến lược Marketing – Chọn “gỗ” hay “sơn”?

Tục ngữ có câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” khi so sánh ý nghĩa giữa chất lượng và hình thức. Tuy nhiên câu tục ngữ này có vẻ không chính xác lắm khi áp dụng vào chiến lược quản trị marketing. “Tốt gỗ”… vẫn thua “Tốt gỗ hơn tốt …

Read More »