Home / Tag Archives: chiến lược sản phẩm

Tag Archives: chiến lược sản phẩm

Chiến lược Tiếp thị theo kiểu “chảnh”

Logo KHV

Theo Youngme Moon – giáo sư của Đại học Harvard, những nhãn hiệu tiếp thị theo kiểu thách thức là những nhãn hiệu khiến khách hàng “phải khó khăn mới có được chúng”. Khác với những nhãn hiệu tiếp thị theo kiểu thân thiện và dễ tiếp cận, những nhãn …

Read More »

Chiến lược tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp

Chiến lược tiêu thụ sản phẩm là gì? Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp là một chủ thể kinh tế độc lập và phải tự mình giải quyết ba vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế. Lợi nhuận là mục tiêu sống còn của doanh …

Read More »