Home / Tag Archives: CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU: SAO BẮC ĐẨU TRONG MARKETING

Tag Archives: CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU: SAO BẮC ĐẨU TRONG MARKETING

CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU: SAO BẮC ĐẨU TRONG MARKETING

Procter & Gamble áp dụng chiến lược kinh doanh “Quản trị Thương hiệu”. Quản trị thương hiệu tập trung chuyên môn hoá và khác biệt hoá sản phẩm thay vì chức năng kinh doanh.     Bằng cách khu biệt đặc điểm của từng thương hiệu khác nhau, các thương …

Read More »