Home / Tag Archives: Chuyển động M&A trong lĩnh vực tư vấn

Tag Archives: Chuyển động M&A trong lĩnh vực tư vấn

Chuyển động M&A trong lĩnh vực tư vấn

Hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) đang diễn ra khá sôi động ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn, lĩnh vực không dễ thực hiện M&A, thời gian gần đây đã bắt đầu có những chuyển động. Sau thương vụ Nexia Việt Nam …

Read More »