Home / Tag Archives: đánh cắp ý tưởng

Tag Archives: đánh cắp ý tưởng

Nghệ thuật marketing “đánh cắp ý tưởng”

Đánh cắp ý tưởng là tập hợp những bí quyết độc đáo và hay nhất, là kinh nghiệm 30 năm về lĩnh vực marketing của Steve Cone – Giám đốc điều hành Quản lý thương hiệu và marketing của Ngân hàng Đầu tư và quản lý tài sản của Citigroup. >> …

Read More »