Home / Tag Archives: đánh giá

Tag Archives: đánh giá

Những câu hỏi quan trọng để đánh giá tình hình công ty

Logo KHV

Thành công hay thất bại của một công ty phụ thuộc nhiều yếu tố. Chủ doanh nghiệp cần trả lời những câu hỏi quan trọng để đánh giá tình hình công ty và đưa ra hướng giải quyết phù hợp. Đầu quan trọng là bạn phải đánh giá được tình …

Read More »

Đánh giá và khen thưởng

Logo KHV

Khi chọn phương pháp đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, bạn cần luôn nhớ rằng kết quả cuối cùng có tác động tích cực đến động cơ và làm tăng ý thức giá trị cá nhân của mọi người. Những mục tiêu thực tế, phản hồi tích …

Read More »