Home / Tag Archives: định vị thương hiệu

Tag Archives: định vị thương hiệu

Chiến lược Thương hiệu: Sao Bắc đẩu trong Marketing

Logo KHV

Procter & Gamble áp dụng chiến lược kinh doanh “Quản trị Thương hiệu”. Quản trị thương hiệu tập trung chuyên môn hoá và khác biệt hoá sản phẩm thay vì chức năng kinh doanh Bằng cách khu biệt đặc điểm của từng thương hiệu khác nhau, các thương hiệu của …

Read More »