Home / Tag Archives: Doanh nghiệp khổ trăm bề

Tag Archives: Doanh nghiệp khổ trăm bề

Doanh nghiệp khổ trăm bề

Câu chuyện về gạo Cỏ May được bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), vừa chia sẻ trên mạng xã hội là điển hình về hệ lụy của giấy phép con đối với doanh nghiệp (DN). Bà Hạnh kể: …

Read More »