Home / Tag Archives: Doanh nghiệp và nỗi ám ảnh mang tên “giấy phép con”

Tag Archives: Doanh nghiệp và nỗi ám ảnh mang tên “giấy phép con”

Doanh nghiệp và nỗi ám ảnh mang tên “giấy phép con”

Để tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, việc loại bỏ các loại giấy phép con bất hợp lý, cản trở trong đầu tư kinh doanh là điều kiện tiên quyết. Các doanh nghiệp phải “khốn khổ” với những loại giấy phép con không còn là …

Read More »