Home / Tag Archives: đồng nai

Tag Archives: đồng nai

Dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Đồng Nai

I. Danh mục lĩnh vực: 1. Địa bàn mời gọi đầu tư: Đồng Nai ưu tiên mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn thị xã Long Khánh, các huyện Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ. Riêng dự án đầu tư sản xuất công …

Read More »