Home / Tag Archives: gia đình

Tag Archives: gia đình

Nghệ thuật quản lý mô hình công ty gia đình

Logo KHV

Mô hình công ty gia đình đang phát triển hết sức mạnh mẽ trong nền kinh tế của chúng ta. Nó là nhân tố quan trọng góp phần cho sự tăng trưởng kinh tế vùng, địa phương. Tuy nhiên, để điều hành được công ty gia đình thì quả thực …

Read More »