Home / Tag Archives: giá trị nhãn hiệu

Tag Archives: giá trị nhãn hiệu

Slogan: tinh thần của nhãn hiệu

Thông thường, nhà tiếp thị chuyên nghiệp không thực hiện việc viết slogan cho nhãn hiệu mà chỉ định công ty quảng cáo chuyên nghiệp thực hiện.   Công ty quảng cáo sẽ có đội phụ trách dự án này bao gồm bộ phận đặc trách khách hàng (Account Services), …

Read More »