Home / Tag Archives: giữ việc

Tag Archives: giữ việc

Quản lý nhân viên trẻ: Giữ người hay giữ việc?

Logo KHV

Khi tuyển dụng lao động vào một vị trí cụ thể, các doanh nghiệp không hy vọng những nhân viên trẻ có sẵn tất cả những kỹ năng cần thiết phù hợp với vị trí đó. Những kỹ năng chuyên biệt này sẽ được doanh nghiệp đào tạo trong thời …

Read More »