Home / Tag Archives: kiểu nhân viên

Tag Archives: kiểu nhân viên

13 kiểu nhân viên sếp cần thẳng tay “điều trị”

Logo KHV

Việc quan trọng nhất của những người làm sếp chính là điều hòa mọi mối quan hệ trong tổ chức để tạo nên hiệu quả công việc cao nhất. Nhưng trên thực tế, có những cấp dưới chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn có những …

Read More »