Home / Tag Archives: làm việc

Tag Archives: làm việc

Cạnh tranh nhân lực bằng môi trường làm việc

Logo KHV

Sự phát triển bền vững của doanh nghiệp (DN) dựa trên nền tảng con người. Theo ông Cao Tiến Vị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn, trong tình hình cạnh tranh nhân lực như hiện nay, nếu không tạo dựng được môi trường làm việc thân …

Read More »

Truyền cảm hứng làm việc cho nhân viên

Logo KHV

Người lãnh đạo phải có khả năng thu phục được sự kính trọng của nhân viên, sự cống hiến hết mình vào công việc và trách nhiệm. Bằng cách nào? Với vai trò là người lãnh đạo, hãy tham khảo những bí quyết sau đây. Bắt đầu với chính mình: Bạn …

Read More »