Home / Tag Archives: Marketing với ma trận SWOT

Tag Archives: Marketing với ma trận SWOT

Marketing với ma trận SWOT

Ma Trận SWOT : Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats Đây là một ma trận rất phổ biến chắc ai cũng đã từng nghe tới. B1: Xây dựng các yếu tố Điểm mạnh – Điểm yếu: DN liệt kê tất cả các điểm mạnh và điểm yếu của chính mình, …

Read More »

Marketing với ma trận SWOT

Mô hình phân tích SWOT là một công cụ rất hữu dụng cho việc nắm bắt và ra quyết định trong mọi tình huống đối với bất cứ tổ chức kinh doanh nào. Viết tắt của 4 chữ Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (nguy …

Read More »