Home / Tag Archives: mau (page 2)

Tag Archives: mau

Mẫu hợp đồng thuê nhà bằng tiếng anh-Contract of House Renting

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Independence-Freedom-Happiness) —————– HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ (HOUSE LEASE CONTRACT) Số (No.) :………………….. Ngày (Date) :……………… Hôm nay, ngày….tháng….năm………, chúng tôi gồm có: (Today is………………………., we consist of) BÊN A (PARTY …

Read More »

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc —oOo— HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ   BÊN A : BÊN CHO THUÊ Họ và Tên:……………………………………………………………………………………………………………………………. Năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………….. CMND:………………………Ngày cấp:………………………Nơi cấp:……………………………………………………… Thường Trú:…………………………………………………………………………………………………………………………. BÊN B : BÊN THUÊ NHÀ Họ và Tên:……………………………………………………………………………………………………………………………. Năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………….. CMND:………………………Ngày cấp:………………………Nơi cấp:……………………………………………………… Thường …

Read More »

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI (Số: ……………./HĐTNXVKB) Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại ……………………………………….Chúng tôi gồm có: BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG, KHO BÃI (BÊN A): Địa chỉ:………………………………………………………..…………………………..…………………. Điện thoại: ……………..…………………….……………Fax:…………….…………………….……… E-mail:……………..…………………………..……………………………..…………………………..…. Giấy phép số:……………………………………………………………………………………………….. Mã số thuế:……………..…………………………..……………………………..……………………….. Tài khoản số:……………..…………………………..……………………………..…………………….. Do ông (bà): …

Read More »

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

TÊN CƠ QUAN Số:……   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———o0o——— ….ngày….tháng…..năm….  HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ………. Tại địa điểm:………………………………………………………………………………………………….. Chúng tôi gồm:……………………………………………………………………………………………….. BÊN A (Bên cho thuê nhà) Họ …

Read More »

Mẫu hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——***—— HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở(1) Số: ……………..HĐTNO Hôm nay, ngày ……… tháng …….. năm …….., Tại ……………………………………………… Chúng tôi gồm có: BÊN CHO THUÊ (BÊN A) (2): a) Trường hợp là cá nhân: …

Read More »

Hướng dẫn lập phương án vay vốn ngân hàng

Cấu trúc của dự án đầu tư xin vay vốn ngân hàng (nguồn vốn trung và dài hạn) gồm: Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY PHẦN II: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ PHẦN III: HÌNH THỨC VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ PHẦN IV: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHẦN …

Read More »

Mẫu sườn phương án kinh doanh bản hoàn chỉnh

ke hoach kinh doanh

Dưới đây là mẫu sườn phương án kinh doanh mà Kế Hoạch Việt đã biên soạn lại cho phù hợp với thực tế 1.0 Tóm tắt dự án Công ty bắt đầu như thế nào? Mục tiêu ban đầu là gì? 1.1 Mục tiêu Mục tiêu mà công ty đang …

Read More »

Kế hoạch kinh doanh mẫu ngành xây dựng

Kế hoạch kinh doanh mẫu ngành xây dựng I. Thông tin chủ dự án Công ty TNHH… Người đại diện: Chức vụ: Điện thoại:                       Fax: Trụ sở: Lĩnh vực hoạt động: là đơn vị thương mại xuất nhập khẩu,tư vấn …

Read More »

Cách lập kế hoạch kinh doanh đơn giản

Việc lập kế hoạch không hề đơn giản đặc biệt với người mới bắt đầu, người mới bắt đầu lập kế hoạch thường lo lắng về tính chuyên nghiệp của kế hoạch kinh doanh do họ viết ra nên họ thường cố gắng viết nhiều hơn và điều này vô …

Read More »