Home / Tag Archives: PRWeb – Netlink: làn sóng mới trong Marketing

Tag Archives: PRWeb – Netlink: làn sóng mới trong Marketing

PRWeb – Netlink: làn sóng mới trong Marketing

Nếu như trước đây, những người làm marketing thường “rập khuôn” theo mô hình truyền thống 4P Product – Price –Place- Promotion (sản phẩm – giá – kênh- chiến dịch) thì nay, PRWeb giới thiệu đến bạn một mô hình marketing mới theo bốn giá trị cốt lõi là đồng …

Read More »