Home / Tag Archives: quản lý nhóm

Tag Archives: quản lý nhóm

Quản lý nhóm như thế nào cho hiệu quả?

Logo KHV

Làm việc theo nhóm là một kỹ năng rất quan trọng cần có ở mỗi người. Nếu bạn được bầu làm trưởng nhóm, bạn đã biết cách quản lý thời gian và công việc của nhóm một thật hiệu quả chưa? Vai trò của trưởng nhóm có tính chất sống …

Read More »