Home / Tag Archives: Quốc lộ 4 _tỉnh Đắk Lắk

Tag Archives: Quốc lộ 4 _tỉnh Đắk Lắk

Quốc lộ 14 _tỉnh Đắk Lắk

Quá nhiều sai sót diễn ra tại Dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 4 đoạn (Km1738 + 148  ÷ Km1763 +610) tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT. “Xé rào” tỷ lệ vốn góp Theo nguồn tin riêng của Báo Đầu tư, Bộ Giao thông – …

Read More »