Home / Tag Archives: quy tắc 80/20 trong quản lý khách hàng

Tag Archives: quy tắc 80/20 trong quản lý khách hàng

Nguyên tắc 80/20 trong kinh doanh là gì?

Nguyên tắc 80/20 là gì? Nguyên tắc 80/20 hay còn gọi là nguyên tắc Pareto  (quy luật thiểu số quan trọng và phân bố nhân tố) nói rằng trong nhiều sự kiện, khoảng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Nhà tư tưởng quản trị doanh nghiệp Joseph M. …

Read More »