Home / Tag Archives: sàn thương mại

Tag Archives: sàn thương mại

Kế hoạch kinh doanh sàn thương mại điện tử

MỤC LỤC GIỚI THIỆU……………………………………………………..………………………3 DỊCH VỤ…………………………………………………………………………………4 SẢN PHẨM……………………………………………………………………………….5 CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM……………………………………………………………..6 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG……………………………………………………………7 PHÂN TÍCH SWOT…………………………………………………………………….10 PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG…………………………………………….……….11 CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN…………………………………………………..…..13 KẾ HOẠCH MARKETING……………………………………………………………15 KẾ HOẠCH BÁN HÀNG……………………………………………………..……….23 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ……………………………………………………….……….24 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH……………………………………………………………….27     GIỚI THIỆU Ý tưởng …

Read More »