Home / Tag Archives: suy nghĩ nhiều

Tag Archives: suy nghĩ nhiều

Hãy dừng suy nghĩ lại

Hãy dừng suy nghĩ lại Có 1 nhà bác học phán xét rằng : “……Trên thế giới này người giàu hay người nghèo đều mắc chung một căn bệnh đó là bệnh suy nghĩ……” Đúng vậy nếu như chúng ta làm 1 cuộc thăm dò về sự suy nghĩ thì …

Read More »