Home / Tag Archives: tầm nhìn doanh nghiệp

Tag Archives: tầm nhìn doanh nghiệp

8 bước xây dựng tầm nhìn doanh nghiệp

tam-nhin-la-gi

Tại Ann Arbor, Michigan, Hoa Kỳ, Zingerman’s Delicatessan từ một công ty nhỏ thành lập năm 1982 đã trở thành Zingerman’s Community of Businesses với 8 cơ sở kinh doanh khác nhau (trong đó có một công ty tư vấn doanh nghiệp), 17 đối tác quản lý, 500 nhân viên, …

Read More »