Home / Tag Archives: tạo động lực

Tag Archives: tạo động lực

Giữ cho nhóm làm việc có động lực

Logo KHV

Đa số những nhà quản lý đều nhầm lẫn rằng tiền là động lực chủ yếu tác động đến nhân viên của họ. Mặt khác, theo những khảo sát bởi nhiều công ty khác nhau, tiền được xếp vào hàng thứ năm hoặc bị hạ thấp bởi đa số ý …

Read More »