Home / Tag Archives: tạo nên

Tag Archives: tạo nên

Điều gì làm nên tâm hồn của một lãnh đạo?

Logo KHV

Đó là sự khác biệt, niềm đam mê, lạc quan, khả năng thích ứng, khả năng lãnh đạo, tham vọng. Sự khác biệt Điều gì làm nên sự khác biệt của người lãnh đạo so với những người khác? Tâm hồn lãnh đạo là một khả năng tự nhiên, truyền …

Read More »