Home / Tag Archives: Thống kê dân số Zimbabwe 2020

Tag Archives: Thống kê dân số Zimbabwe 2020

Thống kê dân số Zimbabwe 2020

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 19/02/2020, dân số Zimbabwe là 14,862,924 người. Dân số Zimbabwe chiếm khoảng  0.19 % tổng dân số thế giới. Dân số Zimbabwe đứng hạng 74 rong số các quốc gia trên thế giới. Mật độ dân số trung bình của Zimbabwe là 38 …

Read More »