Home / Tag Archives: Thống kê nhà ở Việt Nam

Tag Archives: Thống kê nhà ở Việt Nam

Thống kê nhà ở Việt Nam 2019

Tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019, đa số các hộ dân cư đều có nhà ở và đang sống trong những ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố. Chỉ còn 1.244 hộ không có nhà để ở (chiếm 0,47 phần mười nghìn tổng số hộ), tương đương với …

Read More »