Home / Tag Archives: tìm hiểu

Tag Archives: tìm hiểu

Tìm hiểu về thị trường nhân tài

Logo KHV

Nhiều nghiên cứu cho thấy, những công ty biết cách sử dụng và ưu đãi nhân tài luôn có năng suất lao động, mức thu nhập bình quân, chỉ số như vốn thu hồi, khoản đầu tư … cao hơn hẳn so với những công ty khác. Lực lượng nhân …

Read More »