Home / Tag Archives: tỉnh bình phước

Tag Archives: tỉnh bình phước

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Bình Phước

Logo KHV

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC GIAI ĐOẠN 2014-2020 (Kèm theo Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Bình Phước) STT Tên chương trình – Dự án Mục tiêu dự án Hình thức đầu tư Quy mô dự án Vốn đầu tư Địa điểm …

Read More »