Home / Tag Archives: Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu

Tag Archives: Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu

Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu năm 2017

Xuất khẩu hàng hóa Tính chung cả năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 58,53 tỷ USD, tăng …

Read More »