Home / Tag Archives: Tình hình kinh tế – xã hội TP HCM năm 2017

Tag Archives: Tình hình kinh tế – xã hội TP HCM năm 2017

Tình hình kinh tế – xã hội TP HCM năm 2017 (Phần 2)

NỘI THƯƠNG Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố cả năm 2017 ước đạt 923.842,5 tỷ đồng, tăng 11,32% so năm 2016. Chia theo thành phần kinh tế: − Kinh tế nhà nước 67.179,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,3%, tăng 8,23% so …

Read More »