Home / Tag Archives: Tỷ lệ dân di cư Việt Nam

Tag Archives: Tỷ lệ dân di cư Việt Nam

Tỷ lệ dân di cư Việt Nam 2019?

Mặc dù dân số liên tục tăng nhưng di cư đang có dấu hiệu giảm cả về số lượng và tỷ lệ. Người di cư có xu hướng lựa chọn điểm đến di cư trong phạm vi quen thuộc của họ. Trong số 88,4 triệu dân từ 5 tuổi trở …

Read More »