Home / Tag Archives: tỷ lệ giới tính

Tag Archives: tỷ lệ giới tính

Tỷ lệ giới tính Việt Nam 2019?

Tỷ số giới tính của dân số là 99,1 nam/100 nữ. Trong đó, tỷ số giới tính khu vực thành thị là 96,5 nam/100 nữ, khu vực nông thôn là 100,4 nam/100 nữ. Tỷ số giới tính có sự khác biệt theo các nhóm tuổi, tuổi càng cao tỷ số giới tính …

Read More »