Home / Tag Archives: Tỷ lệ học sinh đến trường

Tag Archives: Tỷ lệ học sinh đến trường

Tỷ lệ học sinh đến trường của Việt Nam 2019?

Trong 10 năm qua, giáo dục phổ thông đã có sự cải thiện rõ rệt về việc tăng tỷ lệ đi học chung và đi học đúng tuổi. Trong đó, bậc trung học phổ thông có sự cải thiện rõ ràng nhất. Tỷ lệ đi học chung của cấp tiểu …

Read More »