Home / Tag Archives: Tỷ trọng việc làm theo ngành

Tag Archives: Tỷ trọng việc làm theo ngành

Tỷ trọng việc làm theo ngành Việt Nam 2019?

Giai đoạn 2009 – 2019, tỷ trọng việc làm theo ngành có sự dịch chuyển rất tích cực theo hướng giảm tỷ trọng lao động trong khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản và tăng tỷ trọng lao động trong khu vực Công nghiệp, xây dựng và Dịch vụ. …

Read More »