Home / Tag Archives: việc làm cho sinh viên

Tag Archives: việc làm cho sinh viên

Chương trình “Thực tập sinh Kế Hoạch Việt 2023”

Kế Hoạch Việt là đơn vị chuyên lập kế hoạch kinh doanh, lập dự án đầu tư, tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp… Chúng tôi hoạt động nhằm tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về KHV. Chương trình “Thực tập sinh Kế Hoạch Việt 2023” được …

Read More »