Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê dân số / Tháp dân số Nhật Bản 2016

Tháp dân số Nhật Bản 2016

Hiện nay Nhật Bản đang phải đối mặt với sự già hóa dân số nhanh chóng. Với tỷ lệ trẻ em nhóm tuổi 0-14 chỉ chiếm khoảng 12,97% trong tổng số dân số, nhóm tuổi 65+ ở mức cao gấp đôi so với lực lượng trẻ em thay thế với tỷ lệ 27,28%. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này do tình trạng kết hôn muộn đồng thời các cặp vợ chồng cũng sinh ít con hơn. Do vậy trong tương lai Nhật bản phải đẩy mạnh các chương trình làm tăng tỷ lệ sinh để đảm bảo tăng tỷ lệ trẻ em nhóm tuổi 0-14 đáp ứng nhu cầu về lực lượng lao động để phát triển đất nước.

 

Bảng: Thống kê dân số Nhật Bản theo tuổi năm 2016

Nhóm tuổi

Tỷ lệ (%) Nam Nữ
0-14 12,97 8,472,869 7,963,782
15-24 9,67 6,436,935 5,813,222
25-54 37,68 23,593,194 24,145,406
55-64 12,4 7,867,611 7,840,141
65+ 27,28 15,080,738 19,488,235
Tổng 100,0 61,451,347

 

65,250,786

 

Biểu đồ:  Tháp dân số Nhật Bản 2016

Nguồn: KEHOACHVIET.COM tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *