Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê kinh tế / Thị trường lao động Việt Nam 2017

Thị trường lao động Việt Nam 2017

Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam đã giảm xuống 2,09% trong quý I năm 2017 so với mức 2,11 phần trăm trong quý IV năm 2016. Tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam trung bình 2,30 phần trăm từ năm 1998 đến năm 2017, đạt mức cao nhất 4,50 phần trăm trong quý IV năm 1998 Và mức thấp kỷ lục là 1,63 phần trăm trong quý II năm 2014.

Số lao động đang làm việc ở Việt Nam giảm xuống 53.36 triệu trong quý I năm 2017 so với 53.40 triệu trong quý IV năm 2016. Người lao động ở Việt Nam trung bình 40.40 triệu từ năm 1982 cho đến năm 2017, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 53.50 triệu trong lần thứ tư Quý năm 2015 và mức thấp kỷ lục 23,50 triệu trong quý IV năm 1982.

Số người thất nghiệp tại Việt Nam giảm xuống còn 1,14 triệu trong quý I năm 2017 so với 1,15 triệu trong quý IV năm 2016. Người thất nghiệp ở Việt Nam trung bình 1,22 triệu từ năm 1998 đến năm 2017, đạt mức cao nhất 2,30 triệu trong lần thứ tư Quý II năm 2006 và mức thấp kỷ lục 0,80 triệu trong quý IV năm 2005.

Mức lương tối thiểu tại Việt Nam tăng lên 3750 VND / năm vào năm 2017 từ 3500 VND / tháng vào năm 2016. Lương tối thiểu ở Việt Nam trung bình là 2249 VND / năm từ năm 2008 đến năm 2017, đạt mức cao nhất là 3750 VND / tháng vào năm 2017 Và mức thấp kỷ lục 1.000 VND / tháng trong năm 2008.

Bảng: Số liệu về thị trường lao động Việt Nam 2017

Thị Trường

Lao động Việt Nam

Quý I – 2017 Quý IV – 2016 Cao nhất Thấp nhất

Đơn vị

Tỷ lệ thất nghiệp 2.09 2.11 4.50 1.63 %
Lao động đang làm việc 53.36 53.40 53.50 23.50 Triệu
Số người thất nghiệp 1.14 1.15 2.30 0.80 Triệu
Mức lương tối thiểu 3750.00 3500.00 3750.00 1000.00 1.000 VND/tháng
Dân số 92.70 91.70 92.70 34.74 Triệu
Tỷ lệ tham gia lao động 76.60 76.80 77.50 76.60 %
Thu nhập bình quân của một gia đình 5790475.00 5796541.00 5797596.00 5469552.00 VND/Tháng
Thu nhập của một người 4011373.00 4014253.00 4014755.00 4011373.00 VND/Tháng
Mức lương 5507.00 5080.00 5507.00 1399.00 1.000 VND/ Tháng
Mức lương trung bình

 cao nhất

12031200.00 11803400.00 12031200.00 8600000.00 VND/Tháng
Mức lương trong ngành

 công nghiệp

5428.00 5052.00 5428.00 2871.00 1.000 VND/ Tháng
Tỷ lệ thất nghiệp của

thanh niên

7.29 7.28 7.86 5.17 %
Tuổi nghỉ hưu của Nam 60.00 60.00 60.00 60.00
Tuổi nghỉ hưu của Nữ 55.00 55.00 55.00 55.00

(Số liệu tính đến quý I 2017)

Nguồn: KEHOACHVIET.COM tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *