Home / Phát triển doanh nghiệp / Thống kê / Thống kê kinh tế / Phân tích thị trường Ngũ Cốc tại Việt Nam 2024

Phân tích thị trường Ngũ Cốc tại Việt Nam 2024

I. Tình hình chung thị trường Ngũ Cốc

Theo dự báo, sản lượng ngũ cốc toàn cầu có thể sẽ tăng 1,0% vào năm 2023, đạt 2.813 triệu tấn. Phần lớn mức tăng này là do sản lượng ngô tăng, dự kiến sản lượng gạo và lúa miến cũng tăng. Tuy nhiên, sản lượng lúa mì và lúa mạch được dự đoán sẽ giảm xuống dưới mức năm 2022.

Về mức sử dụng, dự báo đầu tiên của FAO đặt mức tiêu thụ ngũ cốc thế giới vào năm 2023/24 vào khoảng 2,803 triệu tấn, tăng 0,9% so với mức ước tính của năm 2022/23. Sự gia tăng này chủ yếu là do sự tăng trưởng được dự đoán trong việc sử dụng ngũ cốc thô, với việc sử dụng ngô làm thức ăn chăn nuôi cao hơn là động lực chính. Tiêu thụ lúa mì và gạo làm thực phẩm cũng dự kiến sẽ tăng, trong khi sử dụng trong công nghiệp dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ.

Dựa trên những dự báo ban đầu về sản lượng ngũ cốc toàn cầu vào năm 2023 và sử dụng vào năm 2023/24, dự trữ ngũ cốc toàn cầu có thể tăng 1,7% so với mức đầu kỳ, đạt mức kỷ lục 873 triệu tấn. Mức tăng tồn kho ngô dự kiến sẽ lớn nhất, tiếp theo là gạo và lúa mạch. Tuy nhiên, dự trữ lúa mì và lúa miến có thể sẽ giảm xuống dưới mức mở cửa. Với những dự báo hiện tại về mức sử dụng và dự trữ, tỷ lệ dự trữ trên mức sử dụng ngũ cốc trên thế giới sẽ giảm nhẹ, từ 30,6% vào năm 2022/23 xuống còn 30,4% vào năm 2023/24.

=>>> Xem thêm: Phân tích thị trường Gạo tại Việt Nam 2024

II. Thị trường Ngũ Cốc tại Việt Nam

  • Doanh thu trên thị trường Ngũ cốc lên tới 0,44 tỷ USD vào năm 2024. Thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng hàng năm 7,61% (CAGR 2024-2028).
  • So sánh trên toàn cầu, phần lớn doanh thu được tạo ra ở Hoa Kỳ (22.530 triệu USD vào năm 2024).
  • Liên quan đến tổng số liệu dân số, doanh thu bình quân đầu người là 4,41 USD được tạo ra vào năm 2024.
  • Trên thị trường Ngũ cốc, khối lượng dự kiến sẽ lên tới 104,60 triệu kg vào năm 2028. Thị trường Ngũ cốc dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng về khối lượng là 5,7% vào năm 2025.
  • Khối lượng trung bình mỗi người trong thị trường Ngũ cốc dự kiến sẽ lên tới 0,9kg vào năm 2024.

Biểu đồ sản lượng Ngũ Cốc tại Việt Nam giai đoạn 2012 – 2022

Nguồn: Kehoachviet tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *