Home / Hỏi Đáp / THỜI GIAN

THỜI GIAN

THỜI GIAN

? Thời gian trung bình cho mỗi dự án của Kế Hoạch Việt là bao lâu ?

Thời gian trung bình đối với các dự án là 7 ngày làm việc trở lên, với các dự án lập để triển khai thời gian sẽ là trên 30 ngày làm việc tùy theo từng quy mô dự án.

Với các bản kế hoạch yêu cầu hoàn thành trong thời gian một ngày (24 giờ) Kế Hoạch Việt sẽ không nhận tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *